XI. Mezinárodní energetické regulační fórum

Mezinárodní energetické regulační fórum patří tradičně k jednomu z nejvýznamnějších setkání regulátorů a podnikatelské sféry ve střední a východní Evropě, které pravidelně navštěvuje více než 150 účastníků z řad energetických expertů, managementu předních utilitních společností a zástupců evropských a národních regulačních úřadů. Mezi klíčové řečníky každoročně patří zástupci Evropské komise, ERRA, ACER, EFET, Eureletric, ERÚ, ÚRSO, představitelé společností RWE, ČEZ, E.ON, PRE, EPH, Energo-Pro, Allianz, Macquarie, OTE, Nord Pool Spot, ČEPS, SEPS a další.

XI. Mezinárodní energetické regulační fórum si klade za cíl odpovědět na základní otázky budoucího vývoje energetiky v Evropě a vyzdvihnout následující témata:

  • Radikální změny v energetice a nové strategie klíčových hráčů
  • Alternativní zdroje dodávek zemního plynu pro střední Evropu
  • Nové trendy a změny v regulaci, jejich dopad na zákazníky a regulované subjekty
  • Financování projektů kritické infrastruktury a nové energetiky
  • Nové business modely a příležitosti pro nové hráče v energetice
  • Výzvy a řešení kritické situace energetiky v jihovýchodní Evropě

registrace informujte mě

Odbornou záštitu převzali:

Bohuslav Sobotka, předseda vlády, Úřad vlády České republiky

Jan Mládek, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Alena Vitásková, předsedkyně, Energetický regulační úřad

Under the auspices of

Garant odborného programu a organizátor:

ADL

Partneři:

Mediální partneři: